فهرست محصولات بر اساس برند Magicsee

اندروید باکس قدرتمند و  اندروید 9.0،

اندروید باکس قدرتمند و  اندروید 9.0،با پردازنده های
RK3318CPU s905x3